Anaesthesia : Staff

Staff

 • Dr. Vandana S Parmar Professor & Head
 • Dr. Jigisha P Badheka Associate Professor
 • Dr. Chetna Jadeja Associate Professor
 • Dr. Deepa Gondaliya Associate Professor
 • Dr. Ashutosh M Vyas Associate Professor
 • Dr. Pratik Doshi Associate Professor
 • Dr. Mayuresh K Parikh Assistant Professor
 • Dr. Vrinda Oza Assistant Professor
 • Dr. Urmi Dave Assistant Professor
 • Dr. Khyati Vaghela Assistant Professor
 • Dr. Khyati Jethava Assistant Professor
 • Dr. Khatija Dalwani Tutor
 • Dr. Deepika Bariya Tutor
 • Dr. N K Patel Sr. Resident
 • Dr. Chaitanyasinh Gohil Sr. Resident
 • Dr. Amit Khambhayta Sr. Resident
 • Dr. Falguni Nandasana Sr. Resident
 • Dr. Tejas Chauhan Sr. Resident
 • Dr. Bharti Bhalodiya Sr. Resident
 • Dr. Jigar Dodiya Jr. Resident
 • Dr. Mashi Sunaram Jr. Resident
 • Dr. Peram Srividya Jr. Resident
 • Dr. Pooja Fumakiyal Jr. Resident
 • Dr. Jigisha Mehta Jr. Resident
 • Dr. Devang priyadarshi Jr. Resident
 • Dr. Pooja Patel Jr. Resident
 • Dr. Krutika vyas Jr. Resident
 • Dr. Krunal Ramteke Jr. Resident
 • Dr. Pradip Taur Jr. Resident
 • Dr. Raghu S P Jr. Resident
 • Dr. Bharat Kadachha Jr. Resident
 • Dr. Nirav Kacha Jr. Resident
 • Dr. Poonam Nehra Jr. Resident
 • Dr. Rakhi Goyal Jr. Resident
 • Dr. Siddaramer Srinivasa Jr. Resident
 • Dr. Hardik P Khatri Jr. Resident
 • Dr. Fenny Thakkar Jr. Resident
 • Dr. Jigar Patel Jr. Resident
 • Dr. Daxa Parmar Jr. Resident
 • Dr. Nirmalya Lodh Jr. Resident
 • Dr. Thomas Babu Jr. Resident
 • Dr. Jatin Jivani Jr. Resident
 • Dr. Harshda Chaudhary Jr. Resident
 • Dr. Sanjay Sadadiya Jr. Resident